Stowarzyszenie Żoliborz Demokratyczny

Jesteśmy grupą mieszkańców zaangażowanychw działania na rzecz Żoliborza. Skupiamy osoby indywidualne oraz współpracujemy z innymi stowarzyszeniami z naszej dzielnicy.
Naszymi reprezentantami w Zarządzie Dzielnicy są burmistrz Krzysz
tof Bugla oraz wiceburmistrz Michał Jakubowski.
 W Radzie dzielnicy reprezentuje nas trzyosobowy Klub Radnych: Donata Rapacka, Roman Krakowski i Izabela Rychter.
 Historia naszego klubu jest historią obywatelskiego nieposłuszeństwa:                                                                                                                  W listopadzie 2014 roku zostaliśmy wybrani na reprezentantów mieszkańców w żoliborskim samorządzie – Radzie Dzielnicy. Kandydowaliśmy wówczas – jako osoby partyjne i bezpartyjne z listy komitetu Platformy Obywatelskiej
W trakcie kampanii wyborczej prezentowaliśmy osiągnięcia poprzedniej kadencji, a zwłaszcza burmistrza Krzysztofa Bugli. Po wyborach nie mogliśmy więc zgodzić się na próbę narzucenia innego kandydata na burmistrza dzielnicy, na przekreślenie naszej dotychczasowej pracy i obietnic składanych wyborcom, na podejmowanie istotnych decyzji bez udziału osób, które żoliborzanie do tego wskazali. Wybranie na Burmistrza naszej dzielnicy kandydata wskazanego przez partię bez żadnego uzasadnienia okazało się dla nas zbyt trudne.
Z tego powodu drogi nasze i PO rozeszły się i od 11 marca 2015 roku tworzyliśmy klub radnych bezpartyjnych o nazwie „Żoliborz Obywatelski”, który następnie zmienił nazwę na „Żoliborz Demokratyczny”.
Jednak niezmiennie podtrzymujemy nasze zobowiązania wobec wyborców, naszych sąsiadów – żoliborzan. To jest dla nas najważniejsze wskazanie pracy radnego. Jesteśmy samorządowcami, nie
politykami, kandydowaliśmy w wyborach, aby pracować na rzecz mieszkańców i wspólnoty lokalnej, a nie partii.
Do realizacji naszego programu zaprosiliśmy wszystkich radnych, niezależnie od podziałów partyjnych, bo w samorządzie ważniejsze od ideologii jest uważne słuchanie mieszkańców i sprawne rozwiązywanie ich problemów. O jakości naszego programu i o tym, że warto było przy nim obstawać, świadczy fakt, że w Radzie Dzielnicy utworzyła się stabilna większość radnych popierających nasze postulaty. W ten sposób powołany został Zarząd Dzielnicy, w skład którego wchodzi dwóch burmistrzów z poprzedniej kadencji: Krzysztof Bugla i Michał Jakubowski oraz wieloletni radny Żoliborza Grzegorz Hlebowicz.
Żoliborz na mapie Warszawy jest miejscem szczególnym. Wielokrotnie wcześniej na Żoliborzu rodziły się inicjatywy, które z perspektywy czasu uznawane były za przełomowe. Chcielibyśmy, aby nasze decyzje i nasza praca zarówno w Radzie, jak i „w terenie” wpisały się w ten nurt.
Popiera nas wiele środowisk żoliborskich.
Podjęliśmy decyzję o utworzeniu stowarzyszenia, które będzie dla nas merytorycznym i praktycznym zapleczem w naszej działalności.
Nie chcemy konkurować z innymi stowarzyszeniami lokalnymi, zależy nam na współpracy – działamy jako radni również w innych stowarzyszeniach:
Donata Rapacka w Stowarzyszeniu Żoliborzan, Roman Krakowski w Stowarzyszeniu Ochrony Parku Sady Żoliborskie, Iza Rychter jest natomiast reprezentantką stowarzyszenia Nowy Żoliborz.

Zapraszamy do współpracy na rzecz naszej dzielnicy wszystkich, którym bliska jest idea samorządu jako wspólnoty mieszkańców, wszystkich, którzy wierzą, że na Żoliborzu możliwe jest porozumienie ponad podziałami.
Zapraszamy do Żoliborza Demokratycznego!

Pobierz deklaracje członkowską